Nee, dat hoeft niet. U dient wel bij de afspraak door beide ouders ondergetekende toestemmingsverklaring en geldige legitimatiebewijs mee te nemen.