Uit onderzoek is gebleken dat algehele narcose bij kinderen onder de 4 jaar risicovol is. Bij MC Kliniek wordt de behandeling alleen onder lokale verdoving uitgevoerd. Lokale verdoving is zeer effectief en veilig.