Als het gaat om een besnijdenis op grond van een religieuze en/of culturele overweging, dan is ons advies deze uit te voeren in de eerste 3 maanden. Dit geldt niet bij een medische indicatie.