Nee, de kosten voor deze ingreep worden niet vergoed door de verzekering.