Voor een besnijdenis op grond van culturele, hygiënische of cosmetische redenen is er geen verwijzing nodig van de huisarts. Voor een besnijdenis op basis van medische redenen is er wel een verwijzing van de huisarts nodig.